Revestimento

Kit Revestimento Heat Shock (12 envelopes + liquido 250ml)
Kit Revestimento Heat Shock (12 envelopes + liquido 250ml)
Embalagem com 12 envelopes de 90g cada + liquido 250ml.
POLIDENTAL
Qtd:
Revestimento Herodent
Revestimento Herodent
Embalagem com 1kg
VIGODENT
Qtd:
Revestimento Megavest Press 4,5kg + 1 litro de Mega-Liq
Revestimento Megavest Press 4,5kg + 1 litro de Mega-Liq
Embalagem com 4,5kg (45 Saches de 100g, 1 frasco de 1 litro de Mega-Liq)
ODONTOMEGA
Qtd:
Revestimento Crom-O-Castv 500ml
Revestimento Crom-O-Castv 500ml
Embalagem com 500ml
POLIDENTAL
Qtd: